อบต.หนองกลางดง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  
 

อบต.หนองกลางดง จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ  สนามโรงเรียนวัดตลุกหมู เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2558
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญของตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้เด็กมีคุณภาพที่ดีและให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 13.31 น. โดย สุนีย์ สุขกาศรี

ผู้เข้าชม 778 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย